Categorieën

Categorieën voegen verschillende kolommen samen in een map om met deze kolommen allerhande berekeningen te maken.

Om een categorie aan te maken, hoeft u enkel een nieuwe kolom aan te maken door de volgende stappen te volgen: selecteer als beoordeel type: Berekeningen > Categorie.

Captura_de_pantalla_2019-04-18_a_las_16.07.31.png

U moet nu de berekening instellen die u op deze reeks kolommen wilt toepassen. U kunt ook de kleur van de categorie wijzigen.

Captura_de_pantalla_2019-04-18_a_las_16.07.59.png

Captura_de_pantalla_2019-04-18_a_las_16.08.08.png

Nadat u alles hebt geconfigureerd, klikt u op Opslaan om te beginnen met het maken van kolommen voor iedere categorie. Klik op de + knop naast de titel van de categorie om een ​​nieuwe kolom te maken.

Door op het mappictogram te klikken, hebt u meer opties, zoals de mogelijkheid om een ​​kolom te maken (zoals de + optie), de categorie te bewerken en de kolommen waaruit deze categorie bestaat te verbergen of weer te geven.

Captura_de_pantalla_2019-04-18_a_las_16.11.20.png

Afhankelijk van het type berekening dat u hebt geselecteerd, ziet u dat het resultaat van de categorie op de een of andere manier wordt weergegeven. Bijvoorbeeld:

Een rekenkundig gemiddelde:

Captura_de_pantalla_2019-04-18_a_las_16.24.16.png

 

Een gewogen gemiddelde:

Theory: 40%

Practice: 60%

Captura_de_pantalla_2019-04-18_a_las_16.14.03.png

Opmerking: Wijzig de weging door dit in de instellingen van de map aan te passen.

Captura_de_pantalla_2019-04-18_a_las_16.14.31.png

Een som:

Captura_de_pantalla_2019-04-18_a_las_16.12.52.png

 

In deze video ziet u stap voor stap hoe u categorieën kunt maken:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us