Introductiegids

Wanneer u de app voor het eerst opent, ziet u een rood scherm met een quote omtrent onderwijs en de bijhorende auteur. Deze functionaliteit is facultatief; u kunt indien u dit wenst, in de tab instellingen kiezen om deze eigenschap te behouden of niet. In het geval u dit niet wenst te behouden, zal u enkel beschikken over de pagina vandaag, deze zal als eerste verschijnen wanneer u de app opent, zoals het het geval is in de web versie.

Bovenaan links ziet u een knop met drie horizontale lijntjes, deze knop stemt overeen met het hoofdmenu van de app.


Captura_de_pantalla_2019-02-26_a_les_12.25.48.png

In dit menu heeft u toegang tot verschillende opties, zoals bijvoorbeeld:

 • In de tab vandaag hebt u een overzicht van de lessen die u vandaag zult hebben, per uur geordend. Naast elke klasgroep staat een icoontje dat drie personen afbeeldt, deze stemt overeen met de leerlingengroepen die tot deze klasgroep toebehoren. Bijvoorbeeld: in de klasgroep wiskunde bevinden zich 25 leerlingen.

Captura_de_pantalla_2019-03-07_a_las_16.05.13.png

Onderaan dit scherm ziet u volgende drie tabs: gisteren, vandaag en morgen. Deze geven toegang tot de vorige, huidige en volgende lessenroosters.

 • In groepen, hebt u de mogelijkheid om groepen op te maken en een blik te nemen op de groepen die onder uw bevoegdheid staan (het is ook hier dat u uw studententen kunt beoordelen). Deze groepen kunnen per niveau (eerste graad, tweede graad,...) of vak (wiskunde, wetenschappen,...) gecreëerd worden, zoals u dit zelf wenst.

Captura_de_pantalla_2019-03-07_a_las_16.15.12.png

In het hoofdmenu verschijnen enkel de eerste vier groepen uit de lijst; indien u er meer hebt, moet u effectief op de knop groepen drukken in het menu.

Wanneer u zich in een groep bevindt, verschijnen volgende zaken:

-Studentenlijst: deze optie staat links op het scherm, onder de gewenste groepsnaam. De studentengegevens kunnen handmatig geïmporteerd worden uit een bestaande groep of automatisch aan de hand van een spreadsheet of door gebruik te maken van een van de andere opties beschikbaar in de webversie van het platform.

Captura_de_pantalla_2019-03-07_a_las_16.17.55.png

Wanneer u op de naam van een student drukt, krijgt u de mogelijkheid om zijn persoonlijke gegevens na te gaan en aan te vullen met volgende items: persoonlijke gegevens, de groep waartoe hij/zij behoort, notities genomen over deze student, documenten behorend tot deze student, evenementen in de kalender (zoals bijvoorbeeld een oudercontact moment) en de acties.

Captura_de_pantalla_2019-03-07_a_las_16.25.53.png

Deze laatste tab uit het individueel menu van een student laat toe om:

 • Een nieuw evenement aan te maken
 • Een opmerking neer te schrijven
 • Contact op te nemen met de student (enkel in de mobiele versie)
 • Contact op te nemen met de legale verantwoordelijke van de student, dit zijn meestal zijn ouders (enkel in de mobiele versie)
 • Een rapport opstellen (enkel in de mobiele versie, indien u de webversie gebruikt moet u in het hoofdmenu naar rapporten gaan in plaats van meteen in de groep in het mapje van een individuele student te werken). U hebt dan de mogelijkheid om rapporten aan te maken omtrent de persoonlijke gegevens van de student, zijn schoolresultaten, zijn aan- en afwezigheden over een bepaalde periode en de opmerkingen die u gelinkt hebt aan deze student.
 • De student uit deze groep verwijderen.

-Schoolresultaten: dit is het centrale gedeelte van dit venster en is de plek waar u de mogelijkheid krijgt om kolommen aan te maken om studenten te beoordelen en de behaalde scores in te geven aan de hand van verschillende evaluatievormen.

Captura_de_pantalla_2019-03-07_a_las_16.29.02.png

-Organisatietabs: de tabs die zich bovenaan rechts in de marge bevinden, maken het mogelijk om het scoreboekje te organiseren. U kunt zo veel tabs aanmaken als u wenst. Wij raden u aan om deze per trimester of semester te organiseren, zo hebt u de mogelijkheid om tabs te verbergen waar u op dat moment geen gebruik van maakt. Deze kunnen ten allen tijde weer opgevraagd worden indien nodig.

Captura_de_pantalla_2019-03-07_a_las_16.31.09.png

Onderaan deze rechtermarge zijn een paar andere tabs die u toegang geven tot:

 • aan- en afwezigheden: deze tool bestaat uit kolommen onderverdeeld in dag en uur en icoontjes die het mogelijk maken om aan te geven of een student al dan niet aanwezig was in een specifieke les. Ook kunt u te laat komers aangeven, of het vergeten van studie- of sportmateriaal bijvoorbeeld. U kunt deze icoontjes en benamingen personaliseren en hun een bepaalde score waarde geven, naargelang uw behoeften. Dit is mogelijk in score configurator die u vanuit de instellingen kunt openen
 • Lesplanner: u kunt elke activiteit beoordelen per onderwerp in functie van uw programma.
 • Opmerkingen: hier kunt u per groep aanmerkingen noteren over het vak of de studenten die tot deze groep behoren (bijvoorbeeld het bijhouden van vrijstellingen of ziektebriefjes, volledig vrij te bepalen).
 • Kalender, uurrooster en evenementen: een alternatieve manier om uw lessenrooster op te stellen met bijbehorende planning van taken en toetsen, evenals evenementen zoals afspraken met studenten of hun ouders.
 • En last but not least, de gebruikers die toegang hebben tot de multi-device versie, beschikken over een vijfde tab die het mogelijk maakt om verschillende resources aan de groepen te pinnen zoals lesdocumenten en foto’s.

-Bovenaan rechts ziet u een knop met drie verticale puntjes. Dit menu geeft toegang tot volgende functionaliteiten:

Captura_de_pantalla_2019-03-07_a_las_16.32.03.png

 • Groepen aanpassen: dit maakt het mogelijk om de gegevens van een groep na te gaan en aan te passen indien nodig. Ook hebt u hier de mogelijkheid om uw lessenrooster op te stellen en andere.
 • Ordening: dit maakt het mogelijk om de tabs, studenten, kolommen en aanwezigheidslijsten te ordenen naar wens.
 • Studenten invoeren: u hebt de mogelijkheid om bestaande studentenlijsten uit andere groepen te hergebruiken die u voordien aangemaakt hebt in de app.
 • Tabs en kolommen kopiëren: u kunt makkelijk tabs en kolomstructuren kopiëren om in verschillende andere groepen te gebruiken.
 • Gegevens exporteren (enkel in de mobiele versie): u hebt inderdaad de mogelijkheid om uw gegevens te exporteren naar een CSV bestand. Dit zijn de gegevens waarvoor dit mogelijk is:
  • De studentenlijsten en hun persoonlijke gegevens
  • De resultaten
  • De aanwezigheden
  • De lessenplanners

In de webversie kunt u ook gebruik maken van deze functionaliteit, maar in dat geval is het mogelijk om de gegevens van alle groepen tegelijk te exporteren. Om dit te doen, moet u de optie gegevens exporteren aanvinken in de instellingen. Captura_de_pantalla_2019-03-07_a_las_16.36.00.png

 • Contacteren: deze optie maakt het mogelijk om berichten te sturen naar de student of zijn verantwoordelijke (meestal de ouders).
 • Verborgen kolommen weergeven: u kunt kolommen verbergen wanneer ze even niet gebruikt worden en ten allen tijde opvragen.
 • Verborgen tabs weergeven: u kunt tabs verbergen wanneer ze even niet gebruikt worden en ten allen tijde opvragen. Deze tabs worden meestal per trimester of semester geordend en verborgen wanneer een van die termijnen om is.
 • Help venster weergeven: hier beschikt u over verschillende tutorials om de app zo optimaal mogelijk te gebruiken.

 

Naast dit menu staan nog twee andere knoppen: de magic wand en de stoel. Het eerste laat toe om studenten at random aan te wijzen om bijvoorbeeld naar het bord te komen of een stukje tekst voor te lezen. De tweede knop laat toe om een sitting plan van de studenten op te maken in een paar clicks. Dit is handig bij het opstellen van teams voor bepaalde groepsopdrachten.


-Uurrooster: hier kunt u uw uurrooster raadplegen per week of per maand. Het bevat alle roosters van de groepen waar u tot toebehoort. Ook kunt u eigen eenmalige evenementen opmaken en hier terugvinden. Uw uurrooster zal automatisch gegenereerd worden bij het aanmaken van bepaalde lessen in een groep (nadat u deze een naam hebt gegeven en de start- en einddatum hebt aangegeven evenals de lesmomenten).

Captura_de_pantalla_2019-03-07_a_las_16.44.56.png

Door een evenement aan te duiden kunt u deze aanpassen, een opmerking of document aan toevoegen en ook de groep zelf in te gaan.

 • Kalender: met een weergave per week of per maand, met in beide gevallen een overzicht van alle opkomende en voorbijgaande evenementen.


Captura_de_pantalla_2019-03-07_a_las_16.54.17.png

 • Notities: alle aantekeningen en opmerkingen  aangemaakt in de groep of aan bepaalde studenten aangewezen zullen hier op chronologische wijze gerangschikt staan. Maar u hebt ook de mogelijkheid om alleenstaande opmerkingen, aantekening of notities hier op te slaan.

Captura_de_pantalla_2019-03-07_a_las_16.57.13.png

 • Resources: deze optie is enkel beschikbaar voor de multi-device gebruikers, wat overeenstemt met de betaalde jaarversie. Hier kunt u allerlei bestanden, foto’s en anderen opslaan om later naar te kunnen verwijzen.

Captura_de_pantalla_2019-03-07_a_las_16.58.09.png

 • Rapporten (optie enkel beschikbaar in de webversie): hier is het mogelijk om statistische rapporten op te stellen over de verschillende studenten met tal van visualisaties.
 • Help center: hier hebt u toegang tot tutorials die het mogelijk maken om de app zo optimaal mogelijk te gebruiken.
 • Instellingen: zoals de naam het aangeeft kunt u hier de instellingen van de app aanpassen aan uw noden en wensen. Dit zijn de onderdelen van de instellingen:

 

Mobiele versie:

 • Gebruiker:
  • Toegang krijgen tot Additio App
  • Vergrendeling door middel van een PIN-code
  • Kopie in Dropbox
 • Verschillende evaluatievormen:
  • Evaluatievormen configurator
  • Rubrieken opstellen
  • Voorwaardelijke waarden bepalen
 • Kalender:
  • Additio App kalender toevoegen aan uw toestel
  • De evenementen ingevoerd in de kalender van je toestel ook in de Additio App kalender weergeven
  • De dagen zonder activiteiten in de weekweergave verbergen
  • Weekends verbergen
  • De lessen niet in de kalender weergeven
 • Studenten:
  • De studenten weergeven als...
 • Verlofdagen:
  • Feestdagen en andere verlofdagen instellen
 • Abonnement:
  • Informatie betreffende uw lidmaatschap
  • Restore purchases (enkel op iPad)
 • Algemene instellingen:
  • Quotes betreffende onderwijs weergeven of niet bij de opening van de app
  • Talen
 • Informatie:
  • Contact
  • Additio App beoordelen op Google Play / App Store
  • Versiegeschiedenis
  • App versie

 

Webversie:

 • Gebruiker:
  • Mijn profiel
  • Wachtwoord updated
  • Gegevens exporteren
 • Verschillende evaluatievormen:
  • Evaluatievormen configurator
  • Rubrieken opstellen
  • Voorwaardelijke waarden bepalen
 • Algemene instellingen:
  • Talen
 • Studenten:
  • De studenten weergeven als...
 • Kalender:
  • Additio App kalender toevoegen aan uw toestel
  • De evenementen ingevoerd in de kalender van je toestel ook in de Additio App kalender weergeven
  • De dagen zonder activiteiten in de weekweergave verbergen
  • Weekends verbergen
  • De lessen niet in de kalender weergeven
 • Verlofdagen:
  • Feestdagen en andere verlofdagen instellen
 • Informatie:
  • Contact
  • Versiegeschiedenis
  • App versie

Synchroniseren: deze optie is enkel beschikbaar wanneer u beschikt over het multi-device abonnement en dat u zich registreert in de instellingen tab. Dit zorgt ervoor dat de gegevens naar de server overgedragen worden om er op elk toestel toegang tot te kunnen hebben; zowel in de webversie op de computer als op een smartphone of ipad.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us